ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

H Επιχείρηση μας με τον διακριτικό τίτλο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ είναι,
μια κατασκευαστική επιχείρηση που εξειδικεύεται στην κατασκευή εξοπλισμού,
μονάδων επεξεργασίας κρέατος.

Ιδρύθηκε το 1997, με βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό, μονάδων επεξεργασίας κρέατος
και κατέχει πολύχρονη εμπειρία στον τομέα αυτό στην Ελληνική αγορά.

Ασχολείται, με την κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
τελευταίας τεχνολογίας στο χώρο της επεξεργασίας και διακίνησης κρέατος.

Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ απευθύνεται κυρίως σε:

ΣΦΑΓΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Support